TERMENI ȘI CONDIȚII

Dispoziții preliminare

Termenii și Condițiile site-ului solarenergy.ro (denumiți în continuare Termenii de utilizare, Termenii, Condițiile) reglemeantează accesul dumneavoastră la site și utilizarea instrumentelor și serviciilor oferite de SolarEnergy. Simpla accesare a website-ului implică acceptul dumneavoastră cu privire la respectarea și asumarea clauzelor prezentate mai jos și reprezintă contractul care guvernează raporturile juridice dintre părți.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție prezentele Condiții întrucât conțin informații despre serviciile furnizate, drepturile și obligațiile dumneavoastră precum și alte prevederi importante pentru desfășurarea relațiilor contractuale.

Website-ul solarenergy.com este proprietatea exclusivă a societății SKY ENERGY SYSTEM SRL, societate constituită și care funcționează în conformitate cu legislația din România, înregistrată la ORC Iași sub nr. J22/1533/2022, având CUI 46087600, cu sediul social situat în Sos Pacurari 157, lasi 700545; Punct de lucru: Galați, Henri Coanda nr. 5.

Prezenții Termeni de utilizare se modifică/actualizează periodic, Utilizatorii fiind obligați să verifice secțiunea Termeni și Condiții a site-ului la fiecare accesare a acestuia.

 1. INTERPRETARE

 În contextul prezenților Termeni, cu excepția unor prevederi contrare, în vederea stabilirii semnificației fiecărei clauze, se vor aplica următoarele reguli de interpretare:

 1. Cuvintele la singular includ pluralul și invers, iar referințele la o persoană înclud și succesorii și cesionarii acesteia;
 2. Cuvintele de orice gen includ și celalalt gen;
 3. Referința la o parte va fi interpretată ca o referință la partea la care rezultă în mod logic că face trimitere respectiva prevedere;
 4. DEFINIȚII

Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică, care accesează site-ul solarenergy.ro;

Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Vânzător – SolarEnergy are calitatea de vânzător al produselor prezentate pe site, fiind persoană juridică autorizară să presteze acte de comerț și alte acte de natură comercială către cumpărători, în conformitate cu prezentele Condiții;

Cumpărător – persoană care, prin intermediul website-ului, achiziționează de la Vânzător produsele și serviciile prezentate pe website, în conformitate cu Condițiile site-ului, cu oferta de preț și cu negocierile purtate cu reprezentanții SolarEnergy.

Ofertă – Propunerea făcută Cumpărătorului, de către Vânzător, conținând produsele și serviciile oferite și prețul detaliat al acestora. Termenul pentru care oferta își păstrează valabilitarea va fi înscris în ofertă și începe să curgă din momentul în care oferta ajunge la destinatar.

Acceptarea ofertei – manifestarea de voinţă a destinatarului ofertei prin care consimte la încheierea contractului. Pentru a produce efecte, acceptarea trebuie transmisă în scris sau prin alt mijloc de comunicare în conformitate cu uzanțele și practicile statornicite între părți.

Contractul de vânzare – acordul dintre părți în conformitate cu termenii și condițiile prezentate. Contractul se încheie prin solicitarea ofertei pe site-ul solarenergy.ro, urmată de acceptarea acesteia de către Cumpărător. Din momentul acceptării ofertei de către Cumpărător, Contractul de vânzare începe să producă efecte, se nasc drepturi și obligații în sarcina ambelor părți, în acord cu prezentele Condiții. Serviciile de montaj și mentenanță a sistemelor de energie oferite de SolarEnergy vor face obiectul unui contract special încheiat între Părți. În lipsa acestuia, Serviciile vor fi guvernate de prezentele Condiții.

 1. SERVICIILE FURNIZATE

Produsele prezentate pe site, incluzând dar fără a se limita la panouri fotovoltaice, sisteme eoliene, invertoare, centrale electrice, pompe de cădură, sisteme de prindere, accesorii ale echipamentelor (denumite în continuare Produsele), sunt prezentate prin fotografii și detalii cu titlu informativ; acestea nu reprezintă o ofertă în sine. În vederea obținerii unei oferte de preț pentru produsele solicitate, Utilizatorul va completa formularul disponibil prin accesarea butonului „Cere o ofertă” din Pagina Principală sau a butonului „Solicită ofertă personalizată” din pagina de prezetare a fiecărui produs.

SolarEnergy își rezervă dreptul de a nu răspunde cererilor de oferte neserioase, incomplete, incorecte, care conțin solicitări ilegale sau materiale defăimătoare, amenințătoare sau alte materiale care pot contraveni legii.

Fotografiile produselor prezentate pe site pot conține elemente care nu fac parte din pachetul standard al echipamentului, iar detaliile tehnice ale produselor nu obligă Vânzătorul, având un caracter pur informativ.

De asemenea, SolarEnergy nu este ținută de eventualele erori în descrierea produselor, în disponibilitatea acestora sau erorile de preț afișate pe site. Vânzătorul va fi ținut să livreze produsele descrise în Oferta de vânzare, la prețul negociat și acceptat de Cumpărător, în limita stocului disponibil, conform acordului de voințe dintre părți. SolarEnergy se obligă să modifice/corecteze orice informație inexactă sau eronată prezentată pe site, într-un termen rezonabil de la data sesizării informației respective. SolarEnergy vă stă la dispoziție pentru informații și detalii suplimentare privind produsele și serviciile oferite prin tel.: (0741) 191 145 și e-mail: contact@solarenergy.ro.

Serviciile de montaj, punere în funcțiune și mentenanță oferite de SolarEnergy (denumite în continuare Serviciile) fac obiectul unui contract distinct, ce se va încheia între părți în formă scrisă, în conformitate cu dispozițiile negociate de părți și cu legislația în vigoare la data încheierii contractului. Consturile generate de aceste servicii variază în funcție de necesarul fiecărei lucrări, complexitatea acesteia și a echipamentelor utilizate, a zonei geografice, a suprafeței de montaj etc. Serviciile vor fi efectuate numai de persoane autorizate de SolarEnergy.

 1. SERVICII FURNIZATE DE TERȚI

SolarEnergy își rezervă dreptul de a furniza Produsele și Serviciile atât prin personalul propriu, cât și prin încheierea de parteneriate cu terțe persoane juridice, la alegerea Vânzătorului.

SolarEnergy nu își asumă răspunderea pentru serviciile de montaj/punere în funcțiune/reparații realizate de persoane fizice sau juridice alese de Cumpărător, neagreate de Subscrisa, sau care nu fac parte din echipa SolarEnergy, sau pentru montajul realizat de Cumpărător în regie proprie.

 1. CEREREA DE OFERTĂ

Utilizatorul poate obține oferta de preț pentru produsele afișate pe site prin completarea formularul disponibil prin accesarea butonului „Cere o ofertă” din Pagina Principală sau a butonului „Solicită ofertă personalizată” din pagina de prezetare a fiecărui produs. De asemenea, Utilizatorul poate solicita oferte prin telefon, prin e-mail, sau direct în showroom-ul SolarEnergy:

Oferta emisă de Vânzător va include produsele solicitate, prețurile aferente, eventualele reduceri de preț, termenul de valabilitate al ofertei, termenul și condițiile de livrare, serviciile adiționale și prețurile acestora și orice alte detalii necesare încheierii valabile a Contractului de vânzare.

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

SolarEnergy iși rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin Termenii și Condițiile prezentate. Imaginile, fotografiile, materialele audio și video, textele și alte asemenea sunt proprietatea exclusivă a Subscrisei în conformitate cu legislația națională și internațională în domeniu. Prin urmare, Utilizatorilor le este interzis să (i) utilizeze, indiferent de scop, informațiile prezentate pe site, (ii) reproducă, distribuie, modifice, copieze conținutul site-ului, fără acordul scris al SolarEnergy, (iii) să folosească website-ul într-un mod interzis de legislația în vigoare.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

SolarEnergy oferă produse, servicii și pune la dispoziție conținutul site-ului „asa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”. Acestea pot fi supuse anumitor limitări, erori determinate de utilizarea internetului și a căilor de comunicații, iar Subscrisa nu garantăm disponibilitatea și funcționarea fără întrerupere a site-ului.

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale prejudicii pricinuite de închiderea site-ului din motive independente de voința noastră.

Vă asigurăm de faptul că facem tot posibilul ca informațiile, descrierile, detaliile tehnice prezentate pe site să respecte întocmai realitatea, iar produsele livrate să fie conforme cu specificațiile tehnice afișate. Cu toate acestea, în cazul sesizării unor erori, inadverențe în conținutul site-ului, SolarEnergy își rezervă dreptul de a retrage o ofertă făcută în conformitate cu respectivele erori, sau de a anula o comanda efectuată, cu condiția informării Utilizatorului despre eroarea apărută.

În cazul nelivrării, a livrării incomplete sau neconforme, Vânzătorul va fi ținut să restituie numai valoarea încasată de la Cumpărător, nefiind obligat la acoperirea altor cheltuieli conexe pe care Cumpărătorul le-a făcut în legătură cu achiziționarea produselor de pe site, sau a altor prejudicii încercate de Cumpărător în urma nelivrării sau livrării necorespunzătoare a produselor.

De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru modul în care Cumpărătorul utilizează produsele achiziționate de pe site. Cumpărătorul își asumă resposabilitatea utilizării produselor în conformitate cu legislația în vigoare și cu bunele moravuri. Prin urmare, orice daune/stricăciuni provocate echipamentelor SolarEnergy de către cumpărător prin folosirea sau instalarea greșită a acestora sunt în totalitate răspunderea acestuia.

Nu răspundem pentru eventuale întârzieri în livrarea produselor și serviciilor care rezultă din cauze aflate în afara controlului nostru rezonabil.

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. RETURUL

În condițiile achiziționării produselor prin intermediul site-ului, fără prezența fizică a consumatorului în showroom-ul SolarEnergy, Consumatorul are dreptul să notifice în scris Cumpărătorul cu privire la retragerea din Contract, fără penalități și fără justificarea deciziei, în termen de 14 zile de la primirea produselor sau, în cazul prestărilor de servicii, de la incheierea contractului.

Consumatorul returnează produsele sau le înmânează Vânzătorului sau unei persoane autorizate de acesta să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Consumatorul suportă toate costurile legate de returnarea produselor.

Returnarea produselor este reglementată de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Produsele se returnează în starea lor inițială, fără deteriorări, fără urme de folosire, având etichetele aplicate și ambalajul original intact. Nu vor fi acceptate retururile în cazul în care produsele returnate prezintă modificări, gzârieturi, lovituri, ori nu au ambalaj.  

 1. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGEA APLICABILĂ

Orice conflict survenit între Părți va fi soluționat pe cale amiabilă. În acest sens, vă încurajăm să ne contactați ori de câte ori întâmpinați probleme în ceea ce privește produsele și serviciile furnizate de SolarEnergy. În cazul în care acest deziderat nu este atins, competența de soluționare a litigiilor revine instanțelor de judecată române de drept comun. De asemenea, în cazul în care eventualele dispute nu sunt rezolvate satisfăcător, vă puteți adresa Autorității Naționate pentru Protecția Consumatorului – www.anpc.ro.

Prezentele Condiții sunt reglementate și interpretate exclusiv în conformitate cu legislația din România.

 1. GARANȚIA

Produsele achiziționate de pe site-ul solarenergy.ro sunt însoțite de certificat de garanție de la producător. Vânzătorul garantează că, în cazul defectării produsului înăuntrul termenului de garanție oferit de producător, în condiții de utilizare adecvată, produsul va fi reparat sau înlocuit cu unul de același fel, în condițiile specificate în cerificatul de garanție care însoțește produsul. În cazul în care repararea sau înlocuirea produsului nu este posibilă, Cumpărătorul este îndreptățit la restituirea sumei achitate pentru respectivul produs. Remedierea defectelor sau înlocuirea bunurilor de către Vânzător va fi direct influențată de timpul de răspuns al producătorului echipamentului.

SolarEnergy va fi exonerată de orice răspundere în situația în care constată că defectarea produselor a fost cauzată de manipularea sau depozitarea incorectă, de fapta Cumpărătorului sau de neglijența sa, sau au fost folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost fabricate. De asemenea, cumpărătorul pierde garanția în cazul în care produsele au suferit avarii determinate de inundații, șocuri mecanice, electrice, termice sau de contactul cu substanțe nerecomandate.

 1. TAXA DE TIMBRU VERDE

Taxa de timbru verde este o sumă care se aplică tuturor echipamentelor electronice și electrice, având ca scop strângerea fondurilor necesare reciclării corespunzătoare a acestor echipamente după defectarea sau după uzarea lor morală.

Legislația română prevede obligația producătorului de a factura timbrul verde pentru fiecare echipament vândut, prin evidențierea pe factură, pe o poziție separată, a sumei corespunzătoare tipului de produs comercializat.

Prin simpla accesare a site-ului, Utilizatorul confirmă ca a citit și a acceptat Termenii și condițiile mai sus prezentate. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenții Termeni, vă rugăm să părăsiți de îndată acest website.

Ultima actualizare: 01.06.2023